Szpital i niedożywienie

Niedożywienie to bardzo poważny problem, szczególnie u osób z problemami zdrowotnymi, a także tych, które przeżyły już dobrych kilka lat. Stan ten bywa przyczyną bardzo wielu groźnych powikłań.
Często pacjenci leczący się w szpitalach borykają się z niedożywieniem. Choroby niezwiązane z układem pokarmowym odbierają chęć dbania o siebie i swój organizm. Z tego też powodu szpitale są zobowiązane kontrolować stan odżywienia. Wszystko jest dokładnie udokumentowane, a każde pismo, które ma na celu sprawdzenie odżywienia pacjenta musi znaleźć się w jego historii choroby.

Wiele norm i wskazań, których muszą przestrzegać lekarze. Często te postępowania są początkiem walki z trudną chorobą. Pacjenci, u których wykryto problemy żywieniowe poddawani są dodatkowej opiece i pokarm podawany jest przez żywienie dojelitowe lub pozajelitowe. Możliwości jest wiele, jednak nie wszyscy o nich wiedzą. Często zaniechania personelu sprawiają, że pacjenci nie mają pojęcia o przysługującej im pomocy.

Warto zwrócić uwagę na swoich krewnym, którzy borykają się z problemami niedożywienia. Często niewiedza sprawia, że nie potrafimy wykonaj najprostszej czynności, która może pomóc poprawić komfort życia. Często osoby, które nie mogą wstawać z łóżka są pozbawione jakiejkolwiek opieki, pozostają same sobie i czekają długo na chwilę, w której ich los się odmieni.

Zanim jednak niepoprawnie komuś pomożemy warto zapoznać się wcześniej z informacjami w mediach, internecie czy innym źródle wiedzy. Nie pozostawiajmy osób w cierpieniu.