Obowiązki kierowcy ciężarówki

Praca jako kierowca ciężarowy jest to praca bardzo odpowiedzialna, dlatego też są ściśle określone zasady i obowiązki które dane kierowca na trasie musimy spełnić.

Praca jako kierowca samochodu ciężarowego polega w szczególności na bezpiecznym transporcie towarów w określonym przez pracodawcę czasie. Do zadań kierowcy należy szczególnie przygotowanie samochodu do jazdy Szczecinek odpowiedni załadunek i nadzór nad nim, a także sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń, na przykład zapięcia Burt skrzyni ładunkowej, połączenia przyczepy z pojazdem ciągnącym.

Zakres obowiązków kierowcy samochodu ciężarowego obejmuje także sprawdzenie stanu technicznego samochodu przed wyjechaniem na trasę, Jest to szczególnie ważne dla przeprowadzenia przewozu sposób bezpieczny dla siebie, towaru, oraz innych osób znajdujących się na drodze kropkę kierowca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji jazdy, a także musi zgłaszać dyspozytorowi wszelkie zauważone usterki oraz problemy. Kierowca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdów należytej czystości, zachowanie zasad BHP oraz usuwanie usterek pojazdu powstałych podczas jazdy.