Czy możliwe jest, by wyleczyć jaskrę?

Jaskra to choroba, którą kojarzy się ze znacznym obniżeniem jakości życia, a nawet wykluczeniem z normalnych, codziennych czynności. Obecnie jednak mamy do dyspozycji środki, które zmniejszają wpływ jaskry na nasze życie. W porę zdiagnozowana jaskra jest możliwa do leczenia. Jak wygląda to leczenie?

Leczenie nastawione na przyczynę choroby

Obecnie stosowane leczenie jaskry skierowane jest ku zwalczaniu przyczyny choroby i oznacza stopniowe obniżanie ciśnienia wewnątrz gałki, celem uniknięcia uszkodzenia nerwu wzrokowego. Ciśnienie to obniża się na drodze farmakologicznej (stosuje się w tym celu prostaglandyny, pilokarpinę oraz beta-blokery), operacyjnej oraz laserowej. Ciśnienie wewnątrzgałkowe utrzymywane jest na stałym, bezpiecznym poziomie, dzięki temu możliwe jest utrzymanie narządu wzroku w dostatecznym stanie jeszcze przez długie lata. Leczenie farmakologiczne trwa w zasadzie do końca życia.

Leczenie operacyjne i laserowe

Jeśli chodzi o operacyjne leczenie jaskry, chodzi tu o wymianę soczewki chorego na sztuczną soczewkę. Wykonywany jest też zabieg stworzenia sztucznego odpływu, który odprowadza ciecz wodnistą z komory oka.
W leczeniu laserowym stosuje się specjalistyczne zabiegi, w tym irydotomię oraz irydoplastykę. Podczas irydoplastyki wykonuje się koagulację obwodu tęczówki, co jest swoistym przygotowaniem do zabiegu irydotomii. Irydotomia to zabieg, w trakcie którego przecina się tęczówkę, a stosuje się go u chorych na jaskrę o tzw. wąskim kącie przesączania.

Leczenie jest możliwe

Leczenie choroby, jaką jest jaskra, jest możliwe. Istotne są regularne badania u okulisty, które pozwolą kontrolować stan naszego wzroku. W porę wykryta jaskra znacznie ułatwia dalsze leczenie.