Egzamin na prawo jazdy — jakie są najtrudniejsze manewry?

Dla wielu osób egzamin na prawo jazdy, to pierwszy tak poważny sprawdzian w życiu. Z reguły większym problemem dla kursantów jest część praktyczna, czyli jazda samochodem na placu i ruch w mieście. W części praktycznej egzaminowany musi poprawnie wykonać określone manewry, bez czego nie otrzyma wymarzonego prawa jazdy. Jakie to są manewry i które sprawiają najwięcej trudności zdającym? Odpowiedź znajdziesz w poniższym tekście.

Egzamin na placu to formalność. Czy na pewno?

Część praktyczna egzaminów na prawo jazdy, wykonywana na placu manewrowym, jest obecnie zredukowana do minimum. Manewry, które musisz wykonać w tej sekcji to jazda po łuku i ruszanie pod górkę. Choć są to podstawy, niejednokrotnie stanowią problem dla kursantów, którzy kończą egzamin, zanim dobrze go rozpoczną. Z czego to wynika?

Częstą przyczyną problemów z wyjechaniem z placu jest uczenie się manewrów na pamięć. Kursanci zapamiętują kolejność zachowań oraz ruchów i gdy przychodzi im zdawać egzaminy w innym aucie, nie potrafią odpowiednio kierować pojazdem. Nie umieją dostosować np. ilości dodanego gazu w czasie ruszania pod górkę (zależy m.in. od stopnia wyregulowania sprzęgła) czy oszacować, czy dane auto zmieści się w obszarze wyznaczonym do jazdy po łuku.

Na jakie manewry musisz się przygotować w czasie jazdy po mieście?

Prawo jazdy uprawnia do poruszania się samochodem w różnych warunkach, dlatego egzaminy na prawo jazdy muszą zweryfikować, czy zdający ma odpowiednie umiejętności do tego. Stąd liczne manewry, które należy wykonać w jego trakcie:

  • parkowanie równoległe tyłem,
  • parkowanie skośne przodem,
  • parkowanie prostopadłe przodem,
  • przejazd przez skrzyżowania różnego rodzaju (np. równorzędne, z sygnalizacją świetlną),
  • przejazd przez elementy infrastruktury (np. tory kolejowe lub tramwajowe),
  • przejazd przez przejście dla pieszych,
  • zawracanie, wyprzedzanie, wymijanie innych uczestników ruchu drogowego,
  • zmiana pasa ruchu,
  • wyjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
  • manewr hamowania awaryjnego (wykonuje się go na wyraźną komendę egzaminatora).

Nie wszystkie wymienione manewry muszą się pojawić w trakcie, gdy egzaminy na prawo jazdy są prowadzone. Nie wszystkie sprawiają również jednakową trudność. Z reguły najwięcej problemów przysparza parkowanie (zwłaszcza równoległe) i płynna jazda w trakcie zwiększonego ruchu. Bywa jednak inaczej, zwłaszcza w przypadku, gdy egzaminowany jest pod wpływem paraliżującego stresu.

Trudności niezależne od egzaminowanego

Zdarza się, że problem z wykonaniem niektórych manewrów nie jest zależny od umiejętności zdającego. W trakcie egzaminu pojazd porusza się w mieście, a egzaminowany musi zwracać uwagę na innych uczestników ruchu. Bywa, że z ich winy wykona niepoprawnie jakiś manewr (np. gdy pieszy w ostatniej chwili wtargnie na przejście, inny samochód nagle zahamuje lub niewłaściwie zaparkuje), który jest prosty.

Jazda samochodem i wykonywanie manewrów niektórym na początku sprawia dużą trudność, innym od razu przychodzi łatwo. W jednym i drugim przypadku należy znać przepisy ruchu drogowego, w czym pomocne są testy online.