Karma czyli przyczyna

Pewnie wielokrotnie w ciągu swojego życia spotkałeś się z pojęciem karmy i określeniem “karma wraca”. Używa się go w bardzo wielu różnych sytuacjach, najczęściej jednak wówczas, gdy chcemy podkreślić, że ktoś zostanie za swoje uczynki ukarany bądź wynagrodzony przez los.

 

Czy jest to jednak skojarzenie słuszne? Skąd wywodzi się filozofia związana z karmą i czego tak naprawdę dotyczy? Czy jest się czego bać? Co to znaczy – karma zawsze wraca? O tym dowiesz się już za moment.

Co to jest karma wraca?

Zanim odpowiemy na pytanie co to oznacza “karma wraca” warto zacząć od początku, czyli w tym wypadku wyjaśnienia, skąd samo to określenie się wywodzi. Otóż ma ono swoje źródło w tak zwanych religiach dharmicznych (odnoszących się do dharmy). Ich najpopularniejsi na świecie przedstawiciele to buddyzm i hinduizm. W każdej z tych religii znane jest bowiem prawo związane z ciągiem przyczynowo-skutkowym, w myśl którego każdy skutek ma swoją przyczynę, a każda akcja powoduje reakcję. Karma związana jest właśnie z tym prawem i oznacza w dosłownym tłumaczeniu przyczynę. Karma jest przyczyną każdego zdarzenia, którego w naszym życiu doświadczamy. Wszelkie dobre doświadczenia są nagrodą – za dobre uczynki, życie w harmonii ze światem, sprawiedliwe postępowanie, pomaganie potrzebującym bliźnim i tak dalej. Każde złe i przykre wydarzenie jest natomiast spowodowane złą karmą i stanowi karę za złe i przykre uczynki, niesprawiedliwości, życie w niezgodzie z naturą i tak dalej. W myśl tej zasady każdy z nas jest kowalem swego losu odpowiedzialnym za swe życie.