Jakie dokumenty powinien posiadać przewoźnik?

Przewoźnik musi posiadać bardzo wiele rozmaitych dokumentów, które świadczą o tym, że spełnia on określone obowiązku. Dokumenty te wiążą się z działalnością firmy, potwierdzeniami uprawnień kierowców, których przewoźnik zatrudnia i towarami, które transportuje. Ładunki zawsze powinny być starannie opisane, a dokumenty kompletne. Część z potrzebnych dokumentów należy przechowywać w przedsiębiorstwie. Natomiast inne trzeba przekazać kierowcy. Brak jednego z wymaganych prawem dokumentów, może oznaczać karę od ITD. Dlatego każdy przewoźnik musi dokładnie pilnować dokumentacji oraz na bieżąco ją uzupełnić, żeby uniknąć potencjalnych obciążeń finansowych.

Jakie dokumenty musi mieć kierowca samochodu ciężarowego?

Każdy kierowca, który zajmuje się transportem w Polsce ma obowiązek posiadać komplet dokumentów, które są wymagane w czasie kontroli drogowej. Dokumenty te można podzielić na cztery podstawowe grupy. Należą do nich: zaświadczenia odnoszące się do kierowcy realizującego transport, dokumenty, które są potwierdzeniem uprawnień przewoźnika do rynku transportowego, dokumenty pojazdu, dokumenty, które charakteryzują przewożony ładunek. Jakie dokumenty dotyczące kierowcy mamy tutaj na myśli? Należy tu wymienić między innymi dokumenty, które potwierdzają uprawnienia kierowcy do wykonywania zawodu oraz do kierowania pojazdem. Odnoszą się one do ewidencji jego czasu pracy. Do tych dokumentów można zaliczyć między innymi: prawo jazdy, świadectwo kierowcy, dane z tachografu, czy kartę kierowcy.